Pregled bremen glede na obveznosti in administrativne aktivnosti po prioritetnem področju / zakonu / podzakonskem aktu

Določite izpis poročila
Najprej izberite prioritetno področje
Najprej izberite predpis